Aanmeldformulier

Zodra uw kind twee jaar is geworden kan hij naar de peuterspeelzaal. U kunt uw kind al eerder aanmelden. Dat kan met onderstaand aanmeldformulier. De aanmelding bestaat uit 5 stappen.

 • Wilt u eerst een rondleiding bij de Mallemolen, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de juffen via juffen@mallemolen.nl .
 • Uw peuter komt minimaal twee ochtenden per week spelen. Zou de peuter slechts één ochtend komen, dan verloopt de gewenning te moeilijk. U kunt uw peuter ook voor meer ochtenden inschrijven met een maximum van vier ochtenden per week.
 • Na aanmelding ontvangt u een plaatsingsovereenkomst.  Door het digitaal ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst is de inschrijving definitief. Zonder inschrijving kan de peuter niet worden geplaatst.
 • Medische bijzonderheden (of andere informatie die voor plaatsing belangrijk kunnen zijn) moeten op het aanmeldformulier worden vermeld. Wijziging van deze gegevens voor aanvang moeten bekend zijn bij de secretaris.
 • Voor de inschrijving wordt eenmalig € 15,- in rekening gebracht. De inschrijfkosten kunt u overmaken op rekeningnummer NL62 RABO 01347.18.941 t.n.v. Peuterspeelzaal De Mallemolen onder vermelding van de naam van uw kind. Zodra het inschrijfgeld is ontvangen wordt uw peuter op de wachtlijst geplaatst.
 • Heeft u vragen vooraf, dan kunt u contact opnemen met de wachtlijstcoördinator via plaatsing@mallemolen.nl.

Door het versturen van dit formulier ga ik akkoord met het Privacybeleid van De Mallemolen.

De velden gemarkeerd met * zijn verplichte velden.

  Stap 1 van 5

  Inschrijving voor de volgende ochtenden**

  Kies de ochtenden door op de rondjes te klikken

  Ochtend 1*

  Ochtend 2*

  Ochtend 3*

  Ochtend 4*

  ** U kunt kiezen voor minimaal 2 en maximaal 4 ochtenden. Indien gewenst en er plaats is op De Mallemolen, kan uw peuter 4 ochtenden komen spelen (u kunt dit aangeven op dit aanmeldingsformulier of doorgeven aan de wachtlijstcoördinator via e-mail plaatsing@mallemolen.nl). Echter, de leidsters bepalen of de ontwikkeling van uw peuter het toe laat om 4 ochtenden te komen spelen. Indien de leidsters uw peuter nog niet rijp genoeg achten om 3 of 4 ochtenden te komen spelen, wordt dit na een aantal maanden opnieuw beoordeeld. Tegen de beslissing van de leidsters kunt u geen bezwaar maken.

  Stap 2 van 5

  Gegevens kind

  Stap 3 van 5

  Gegevens ouder/verzorger 1

  Stap 4 van 5

  Gegevens ouder/verzorger 2

  Is er geen tweede ouder/verzorger, vul dan in de verplichte velden (*) 'n.v.t.' in.

  Stap 5 van 5

  Welke vrijwilligerstaken binnen de stichting bent u bereid te doen

  Foto's

  Medisch