Documentatie
Voor ouders & verzorgers

Alle informatie voor ouders & verzorgers kunt u terugvinden in het Informatieboekje. Hierin staat o.a. beschreven wat uw kind zelf moet meenemen. In het informatieboekje vindt u ook onze huisregels terug. Naast het Informatieboekje wordt het Veiligheid & Gezondheid Protocol Covid-19 gehanteerd. Dit protocol geldt additioneel ten tijde van Covid-19.

Privacyverklaring

De Mallemolen hanteert een Privacyverklaring.

Pedagogisch Beleidsplan

De Mallemolen werkt volgens een vastgesteld Pedagogisch beleidsplan. Dit plan biedt inzicht in het beleid dat De Mallemolen nastreeft ten aanzien van de opvang en begeleiding van de peuters die gebruik maken van de peuterspeelzaal.

Veiligheid & Gezondheidsbeleid, Meldcode

De Mallemolen hanteert het Veiligheid & Gezondheidsbeleid. De Mallemolen werkt volgens de Meldcode Kindermishandeling.

Klachtenprocedure

De Mallemolen hanteert ….

Inspectierapporten

De GGD voert periodiek inspecties uit. Een overzicht van deze inspectierapporten vindt u op de website van het Landelijke Registratie Kinderopvang .