Documentatie
Voor ouders & verzorgers

Alle informatie voor ouders & verzorgers kunt u terugvinden in het Informatieboekje. Hierin staat o.a. beschreven wat uw kind zelf moet meenemen. In het informatieboekje vindt u ook onze huisregels. Naast het Informatieboekje wordt het Veiligheid & Gezondheid Protocol Covid-19 gehanteerd. Dit protocol geldt additioneel ten tijde van Covid-19.

Privacyverklaring

De Mallemolen hanteert een Privacyverklaring.

Pedagogisch Beleidsplan

De Mallemolen werkt volgens een vastgesteld Pedagogisch beleidsplan. Dit plan biedt inzicht in het beleid dat De Mallemolen nastreeft ten aanzien van de opvang en begeleiding van de peuters die gebruik maken van de peuterspeelzaal.

Veiligheid & Gezondheidsbeleid, Meldcode

De Mallemolen hanteert het Veiligheid & Gezondheidsbeleid. De Mallemolen werkt volgens de Meldcode Kindermishandeling.

Klachtenprocedure

De Mallemolen verzorgt de opvang van uw kind zo goed mogelijk. Het is mogelijk dat er situaties ontstaan waarbij ouder(s)/verzorger(s) niet tevreden zijn over de gang van zaken omtrent de opvang van uw kind. Wij vragen u, als ontevreden bent, dit ons te laten. Wij kunnen dan gezamelijk kijken naar een passende oplossing. Mocht dit niet tot een passende oplossing leiden, heeft u als ouder / voogd verbonden aan de Mallemolen het recht om een klacht in te dienen wanneer de opvang niet voldoet. De Mallemolen kent in het kader van de Wet Kinderopvang de volgende klachtenregeling.

Inspectierapporten

De GGD voert periodiek inspecties uit. Een overzicht van deze inspectierapporten vindt u op de website van het Landelijke Registratie Kinderopvang .