Documenten

De volgende documenten zijn beschikbaar:

  • Informatieboekje
  • Veiligheid & Gezondheid Protocol Covid-19
  • Veiligheid & Gezondheidsbeleid (algemeen)
  • Pedagogisch beleidsplan
  • Algemeen beleidsplan
  • Privacyverklaring
  • Klachtenprocedure
  • Meldcode Kindermishandeling

Inspectierapporten

De GGD voert periodiek inspecties uit. Een overzicht van deze inspectierapporten vindt u op de website van het Landelijke Registratie Kinderopvang .