Belangrijke documenten

Voor ouders & verzorgers

Alle informatie voor ouders & verzorgers kunt u terugvinden in het Informatieboekje. Hierin staat o.a. beschreven wat uw kind zelf moet meenemen. In het informatieboekje vindt u ook onze huisregels.

M.b.t. Covid-19: per 25 april 2022 heeft het kabinet het grootste deel van de coronamaatregelen losgelaten. Voor de kinderopvang gelden er geen specifieke maatregelen meer. Het protocol Veiligheid & Gezondheid Protocol Covid-19 is per 25 april 2022 komen te vervallen. Mocht het virus weer oplaaien en er nieuwe maatregelen worden aangekondigd, dan kan het protocol weer geactiveerd worden.

Oudercommissie

De Mallemolen kent een oudercommissie bestaande uit ouders die zich vrijwillig inzetten voor de Mallemolen. De oudercommissie wordt ondersteund door het reglement oudercommissie.

Pedagogisch Beleidsplan

De Mallemolen werkt volgens een vastgesteld Pedagogisch beleidsplan. Dit plan biedt inzicht in het beleid dat De Mallemolen nastreeft ten aanzien van de opvang en begeleiding van de peuters die gebruik maken van de peuterspeelzaal.

Veiligheid & Gezondheidsbeleid, Meldcode

De Mallemolen hanteert het Veiligheid & Gezondheidsbeleid. De Mallemolen werkt volgens de Meldcode Kindermishandeling.

Klachtenprocedure

De Mallemolen verzorgt de opvang van uw kind zo goed mogelijk. Het is mogelijk dat er situaties ontstaan waarbij ouder(s)/verzorger(s) niet tevreden zijn over de gang van zaken omtrent de opvang van uw kind. Wij vragen u, als ontevreden bent, dit ons te laten. Wij kunnen dan gezamenlijk kijken naar een passende oplossing. Mocht dit niet tot een passende oplossing leiden, heeft u als ouder / voogd verbonden aan de Mallemolen het recht om een klacht in te dienen wanneer de opvang niet voldoet. De Mallemolen kent in het kader van de Wet Kinderopvang de volgende klachtenregeling.

Inspectierapporten

De GGD voert periodiek inspecties uit. Een overzicht van deze inspectierapporten vindt u op de website van het Landelijke Registratie Kinderopvang.

Privacyverklaring

De Mallemolen hanteert een Privacyverklaring.