Ruime openingstijden
De Mallemolen kent ruime openingstijden.  Iedere doordeweekse dag (m.u.v. de schoolvakanties) is de Mallemolen geopend van 8.15 uur tot 12.30 uur. Om de ochtenden voor de peuters zo rustig mogelijk te laten verlopen, kunnen de kinderen tot uiterlijk 9.00 uur worden gebracht. De ouders moeten uiterlijk om 9.00 uur vertrekken. Tussen 11.30 en 12:30 uur worden de kinderen weer opgehaald. Bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen wordt het actueel geldende wegbreng & ophaalprotocol aangehouden.

De eerste keer op de peuterspeelzaal
Wanneer een peuter voor het eerst op de Mallemolen komt, voelt hij of zij zich vaak onwennig. Om de overgang van gezin of andere opvang naar de peuterspeel­zaal voor uw peuter gemakkelijker en geleidelijk te laten verlopen, is het prettig als de ouder de eerste paar ochtenden samen met hem /haar op de peuterspeelzaal doorbrengt. Als je als ouder er zelf niet bij kan zijn, kan een ander vertrouwd persoon dit overnemen. Tijdstippen van brengen en halen worden in de wenperiode aangepast en kunnen afwijken van de gangbare tijden. In het informatieboekje is alle informatie te vinden over het wennen, de dagindeling, het brengen en ophalen, hapje en drankje, kleding, wat te doen bij ziekte, verjaardagen, opzegging, klachten en vakanties.

Kom een kijkje nemen…
Voordat u uw kind inschrijft bij de Mallemolen wilt u misschien eerst een kijkje komen nemen. U bent van harte welkom om langs te komen en kennis te maken met de vaste leidsters. Een leidster kan u rondleiden en uw kind kan de ruimtes en het speelgoed verkennen. Voor een rondleiding en kennismaking kunt u contact opnemen met de leidsters via juffen@mallemolen.nl. Wil je weten of er een plek beschikbaar is voor je kind, dan kan je contact opnemen met onze wachtlijstcoördinator via plaatsing@mallemolen.nl. Mocht u andere vragen hebben over de Mallemolen dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur.

Aanmelden
Wil je je kind graag aanmelden bij de Mallemolen, dan kan dat natuurlijk. Gebruik daarvoor het aanmeldformulier. Voor vragen over beschikbare plekken, kan contact worden opgenomen met onze wachtlijstcoördinator via plaatsing@mallemolen.nl.