Aanmeldformulier

Zodra uw kind twee jaar is geworden kan hij naar de peuterspeelzaal. U kunt uw kind al eerder aanmelden. Dat kan met onderstaand aanmeldformulier. De aanmelding bestaat uit 5 stappen.

 • Wilt u eerst een rondleiding bij de Mallemolen, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de juffen via juffen@mallemolen.nl .
 • Uw peuter komt minimaal twee ochtenden per week spelen. Zou de peuter slechts één ochtend komen, dan verloopt de gewenning te moeilijk. U kunt uw peuter ook voor meer ochtenden inschrijven met een maximum van vier ochtenden per week.
 • De Mallemolen heeft een bestuur en oudercommissie die worden ingevuld door ouders die zich geheel vrijwillig inzetten voor de Mallemolen. Tijdens de aanmelding wordt gevraagd welk vrijwillige inzet jij als ouder de voorkeur heeft.
 • Medische bijzonderheden (of andere informatie die voor plaatsing belangrijk kunnen zijn) moeten op het aanmeldformulier worden vermeld. Wijziging van deze gegevens voor aanvang moeten bekend zijn bij de secretaris.
 • Na aanmelding ontvangt u een plaatsingsovereenkomst.  Door het digitaal ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst is de inschrijving definitief en is de plek per plaatsingsdatum gereserveerd voor uw kind. Zonder inschrijving kan de peuter niet worden geplaatst.
 • Voor de inschrijving wordt eenmalig € 15,- in rekening gebracht. De inschrijfkosten kunt u overmaken op rekeningnummer NL62 RABO 01347.18.941 t.n.v. Peuterspeelzaal De Mallemolen onder vermelding van de naam van uw kind. Zodra het inschrijfgeld is ontvangen wordt uw peuter op de wachtlijst geplaatst.
 • Heeft u vragen vooraf, dan kunt u contact opnemen met de wachtlijstcoördinator via plaatsing@mallemolen.nl.

Door het versturen van dit formulier ga ik akkoord met het Privacybeleid van De Mallemolen.

De velden gemarkeerd met * zijn verplichte velden.

  Stap 1 van 5

  Inschrijving voor de volgende ochtenden**

  Kies de ochtenden door op de rondjes te klikken

  Ochtend 1*

  Ochtend 2*

  Ochtend 3*

  Ochtend 4*

  ** U kunt kiezen voor minimaal 2 en maximaal 4 ochtenden. Indien gewenst en er plaats is op De Mallemolen, kan uw peuter 4 ochtenden komen spelen (u kunt dit aangeven op dit aanmeldingsformulier of doorgeven aan de wachtlijstcoördinator via e-mail plaatsing@mallemolen.nl). Echter, de leidsters bepalen of de ontwikkeling van uw peuter het toe laat om 4 ochtenden te komen spelen. Indien de leidsters uw peuter nog niet rijp genoeg achten om 3 of 4 ochtenden te komen spelen, wordt dit na een aantal maanden opnieuw beoordeeld. Tegen de beslissing van de leidsters kunt u geen bezwaar maken.

  Stap 2 van 5

  Gegevens kind

  Stap 3 van 5

  Gegevens ouder/verzorger 1

  Stap 4 van 5

  Gegevens ouder/verzorger 2

  Is er geen tweede ouder/verzorger, vul dan in de verplichte velden (*) 'n.v.t.' in.

  Stap 5 van 5

  Welke vrijwilligerstaken binnen de stichting bent u bereid te doen

  Foto's

  Medisch