Welkom bij peuterspeelzaal de Mallemolen! De Mallemolen is in 1973 opgericht en is nog steeds een zelfstandige peuterspeelzaal in Hilversum Zuid. Bij ons draait het om een veilige en gezonde ontwikkeling van peuters.

Kinderen kunnen vanaf 2 jaar totdat ze naar de basisschool gaan twee of meer ochtenden per week komen spelen. Wij bieden ruime openingstijden: peuters kunnen iedere doordeweekse dag (m.u.v. de schoolvakanties) van 8.15 uur tot 12.30 uur komen spelen. Drie professionele juffen zijn de vaste gezichten voor de kinderen.

Bestuur & Oudercommissie
Peuterspeelzaal De Mallemolen is een zelfstandige stichting en is geen onderdeel van andere overkoepelende kinderopvangcentra. Er is een bestuur en een oudercommissie die beide worden ingevuld door ouders die zich geheel vrijwillig inzetten voor de Mallemolen. En dat al 50 jaar lang!

Fijn spelen
Elke peuter is uniek en heeft een natuurlijke drang zich te ontwikkelen. Om deze ontwikkeling te stimuleren, beiden wij een omgeving die plezierig, veilig, herkenbaar en uitdagend is. De leidsters zorgen voor een positieve begeleiding, rust en regels, staan stil bij de ontwikkelingen van de peuters en leren de peuters respect te krijgen voor elkaar en hun omgeving. Wij wijzen de peuters de richting naar een menswaardige toekomst voor henzelf en voor de wereld waarin zij leven. Wij leren ze delen, recht doen aan elkaar, verdraagzaam te zijn naar elkaar, samen feest te vieren en verdriet te delen. Omdat we elke peuter zien als een uniek kind wordt er ook gekeken naar de behoefte en sturing bij kinderen die dit nodig hebben. Dit gaat in overleg met ouders en de leidsters.

Kom een kijkje nemen…
Voordat u uw kind inschrijft bij de Mallemolen wilt u misschien eerst een kijkje komen nemen. U bent van harte welkom om langs te komen en kennis te maken met de vaste leidsters. Een leidster kan u rondleiden en uw kind kan de ruimtes en het speelgoed verkennen. Voor een rondleiding en kennismaking kunt u contact opnemen met de leidsters via juffen@mallemolen.nl. Wil je weten of er een plek beschikbaar is voor je kind, dan kan je contact opnemen met onze wachtlijstcoördinator via plaatsing@mallemolen.nl. Mocht u andere vragen hebben over de Mallemolen dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur.

Aanmelden
Wil je je kind graag aanmelden bij de Mallemolen, dan kan dat natuurlijk. Gebruik daarvoor het aanmeldformulier. Voor vragen over beschikbare plekken, kan contact worden opgenomen met onze wachtlijstcoördinator via plaatsing@mallemolen.nl.

Geen VVE
In de praktijk merken wij dat kinderen met een Nederlandse taalachterstand (ouders of één van de ouders geen Nederlandse tongval heeft) zich optrekken aan de grote groep kinderen die de Nederlandse taal van huis uit mee krijgen. Het taalproces wordt binnen de Mallemolen dan ook versneld. De Mallemolen kent geen Voor en Vroegschools Educatie programma (VVE). Voor ouders met kinderen met een VVE indicatie houdt dit in dat de gemeente geen subsidie voor uitgeeft.