Agenda

De Mallemolen

een veilige en gezonde ontwikkeling van kinderen staat centraal


Aanmelden!

Wij hebben een nieuw e-mailadres!

mallemolenwachtlijst@gmail.com

Peuterspeelzaal ‘De Mallemolen’

De Mallemolen is een leuke professionele peuterspeelzaal. Een veilige en gezonde ontwikkeling van kinderen staat voorop.
Peuters kunnen vanaf twee tot vier jaar bij ons twee of drie ochtenden in de week komen spelen. Dit is afhankelijk van of er plek is voor een derde ochtend spelen en of de leidsters akkoord zijn of uw peuter rijp genoeg is om een derde ochtend te komen spelen.

Voor ons is elke peuter uniek, met een eigen karakter en een natuurlijke drang om zich te ontwikkelen. Om deze ontwikkeling te stimuleren, beiden wij een omgeving die plezierig, veilig, herkenbaar en uitdagend is. De leidsters zorgen voor een positieve begeleiding, rust en regels, staan stil bij de ontwikkelingen van de peuters en leren de peuters respect te laten krijgen voor elkaar en hun omgeving. Wij wijzen de peuters de richting naar een menswaardige toekomst voor henzelf en voor de wereld waarin zij leven. Wij leren ze delen, recht doen aan elkaar, verdraagzaam te zijn naar elkaar, samen feest te vieren en verdriet te delen.
De ouders vertrouwen hun peuters toe aan de zorg van onze leidsters. Wij streven naar een open en actief contact met de ouders.

 

Ruime openingstijden

Wij zijn iedere dag geopend (m.u.v. vakanties). Uw peuter kan van 8:30 uur tot 12:30 uur bij ons komen spelen. 

Vrij spelen

Naast liedjes zingen en spelletjes spelen in de kring, is er ook ruimschoots de tijd om vrij te spelen. We beschikken over twee grote lokalen en een ruime plek om buiten te spelen.

Thema’s en Feesten

Wij werken met thema’s die peuters aanspreken, zoals de herfst, Sinterklaas en lente. Ook vieren wij op een bijzondere manier verjaardagen, kerst en palmpasen.

Meerdere dagen

Inschrijving kan voor 3* ochtenden spelen
(*indien er plaats is en mits de leidsters akkoord zijn)

Voordelig

Per 1 oktober 2016: € 289 per kwartaal voor 2 ochtenden spelen en € 471,-* per kwartaal voor 3 ochtenden spelen
(* deze 3e ochtend wordt niet gesubsidieerd door de gemeente Hilversum en is derhalve relatief gezien duurder)

Voorschoolse opleiding

De leidsters zorgen voor een positieve begeleiding, rust en regels, staan stil bij de ontwikkelingen van de peuters en leren de peuters respect te laten krijgen voor elkaar en hun omgeving. Op de Mallemolen werken drie vaste leidsters: Marjolein, Chantal en Sylvia.

Laatste Nieuws

-

Alle nieuws

De Mallemolen: 40 jaar feest! Wat een mooie leeftijd, 40 jaar! Daar moest natuurlijk goed bij stil worden gestaan. Op zaterdag 14 ...