Agenda

De Mallemolen

een veilige en gezonde ontwikkeling van kinderen staat centraal


formulier downloaden

Aanmelden!

of stuur een e-mail naar:

mallemolenwachtlijst@gmail.com


Peuterspeelzaal ‘De Mallemolen’

De Mallemolen is een leuke professionele peuterspeelzaal. Een veilige en gezonde ontwikkeling van kinderen staat voorop.
Peuters kunnen vanaf twee tot vier jaar bij ons in de ochtend komen spelen. Er is een minimum van twee ochtenden per week en maximaal vier ochtenden. Binnen de gemeente Hilversum zijn we de enige peuterspeelzaal die geen Voor en Vroegschools Educatie programma (VVE) voert, voor ouders met kinderen met een VVE indicatie houdt dit in dat de gemeente hier geen subsidie voor uitgeeft. Het VVE programma is ter verkoming/ verbetering van een taalachterstand en is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid.

Wij hebben als peuterspeelzaal deze keus gemaakt omdat we erin geloven dat elke peuter uniek is en een natuurlijke drang heeft zich te ontwikkelen. Om deze ontwikkeling te stimuleren, beiden wij een omgeving die plezierig, veilig, herkenbaar en uitdagend is. De leidsters zorgen voor een positieve begeleiding, rust en regels, staan stil bij de ontwikkelingen van de peuters en leren de peuters respect te laten krijgen voor elkaar en hun omgeving. Wij wijzen de peuters de richting naar een menswaardige toekomst voor henzelf en voor de wereld waarin zij leven. Wij leren ze delen, recht doen aan elkaar, verdraagzaam te zijn naar elkaar, samen feest te vieren en verdriet te delen. Omdat we elke peuter zien als een uniek kind wordt er ook gekeken naar de behoefte en sturing bij kinderen die dit nodig hebben, dit gaat in overleg met ouders en de leidsters. In de praktijk merken wij dat kinderen met een Nederlandse taalachterstand (expat kinderen, een van de ouders geen nederlandse tongval) zich optrekken aan de grote groep kinderen die de Nederlandse taal van huis uit mee krijgen. Het taalproces wordt binnen De Mallemolen dan ook versneld.

Daarnaast maken wij gebruik van een peutervolgsysteem, om zo de ontwikkeling te monitoren, het programma dat wij gebruiken is in samenwerking met de Fabritiusschool.
De ouders vertrouwen hun peuters toe aan de zorg van onze leidsters. Om een veilige basis te creëren zijn onze drie vaste leidsters elke dat op De Mallemolen. Wij streven naar een open en actief contact met de ouders.


Ruime openingstijden

Wij zijn iedere dag geopend (m.u.v. vakanties). Uw peuter kan van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 12:30 uur bij ons komen spelen.

Vrij spelen

Naast liedjes zingen en spelletjes spelen in de kring, is er ook ruimschoots de tijd om vrij te spelen. We beschikken over twee grote lokalen en een ruime plek om buiten te spelen.

Thema’s en Feesten

Wij werken met thema’s die peuters aanspreken, zoals de herfst, Sinterklaas en lente. Ook vieren wij op een bijzondere manier verjaardagen, Kerstmis en Palmpasen.

Meerdere dagen

Inschrijving kan voor minimaal 2 en maximaal 4 ochtenden in de week.

Kosten

Onze tarieven (per juni 2019) zijn gebaseerd op 40 weken per jaar, 12 weken per jaar is de Mallemolen gesloten en u betaalt hier niet voor.

Eenverdieners gezin:
Uurprijs éénverdieners: € 5,99 Netto
Maandprijs éénverdieners op basis van twee ochtenden: € 159,73 Netto
(voor 1-verdieners is dit bedrag netto, omdat u geen geld van de belastingdienst kunt terugvragen)

Tweeverdieners gezin:
Uurprijs tweeverdieners: € 7,95 euro Bruto
Maandprijs tweeverdieners op basis van twee ochtenden: 212,- Bruto
(voor 2-verdieners is dit bedrag bruto, omdat u wel geld van de belastingdienst kunt terugvragen)

Voorschoolse opleiding

De leidsters zorgen voor een positieve begeleiding, rust en regels, staan stil bij de ontwikkelingen van de peuters en leren de peuters respect te laten krijgen voor elkaar en hun omgeving. Op de Mallemolen werken drie vaste leidsters: Chantal, Sylvia en Chelly.

Laatste Nieuws

-

Alle nieuws

De Mallemolen: 40 jaar feest! Wat een mooie leeftijd, 40 jaar! Daar moest natuurlijk goed bij stil worden gestaan. Op zaterdag 14 ...